מרח"ב מאגדת את הרבנים והרבות החילוניים/יות  בישראל שהוסמכו ע"י המכון הבינלאומי ליהדות חילונית הומניסטית "תמורה – יהדות ישראלית", ועוסקת בפעילויות לקידום היהדות החילונית הומניסטית בישראל.

מרח"ב הוקמה כמענה לצורך פנימי וציבורי. במישור הפנימי מרח"ב נותנת שירותי תמיכה מקצועית לחברי הארגון ובמישור הציבורי מקדמת יישום ערכי של מגילת העצמאות. קשרי החוץ ושיתופי פעולה מכוונים לזרמים שונים, מוסדות וארגונים, מובילי דעה ופוליטיקאים.

מרח"ב שותפה ב "היהדות החילונית" המאגדת את פעילויות התנועה שכוללות: הכשרת מנהיגות יהודית ורבנים חילונים: "תמורה – יהדות ישראלית", בטאון – "יהדות חופשית", תומכים ומובילי דעה: "המועצה ליהדות חילונית הומניסטית", פירסומים" "הוצאת היהדות החילונית", ומנגישה מידע ברשת לאורחות חיים יהודים: בטקסי חג וטקסי משפחה. כולל מאגר שימושי ליצירת טקסים אישיים ותוכניות חינוכיות ונגישות לדפי/אתרי הרבנים המוסמכים.  -------

מטרות עמותת  מרח"ב ( מועצת הרבנים החילוניים בישראל)

1.    קידום תרבות יהודית חילונית הומניסטית  בישראל, והנגשתה לאוכלוסיות נזקקות ומוחלשות במדינה.

2.    קידום השוויון בין כל הזרמים היהודיים בישראל.

3.    קידום וטיפוח הקשרים עם ארגונים עמיתים בארץ ובחו"ל.

4.    טיפוח והעשרת מנהיגות יהודית, רבנית, חילונית.

5.    מיסוד גיור חילוני חברתי בישראל.

6.    קידום נושאי הצדק החברתי בישראל תוך הדגשת ערכי  הדמוקרטיה במישורי ההתנהלות השונים .

7.    ייסוד ופיתוח קהילות יהודיות חילוניות בישראל.

8.    עיצוב ומיסוד טקסי מעגל החיים ומעגל השנה, ברוח יהודית חילונית ומתן שירותים לעורכי הטקסים.

9.    קידום וטיפוח פעילות חינוכית: כנסים, הרצאות, סדנאות,ספרים ועוד.