ראובן גרבר, עירד מלכין, אורי סלע, צגית, יוסי זיו, משה לוביש, יעקב אזואלס, יאיר אורון, נוכלרנר משה, רוזנברג שמואל, אלוף הראבן, אברהם וולפזון, יוסי זיו, אברהם מלמד, צופיה מלר, אליעזר מרכוז, חיים שטולבאך, א.ב. יהושוע, אבשלום אליצור, יעקב אורלנד, שלומית אלוני, דוד בירון, גרשון וילר, צבי גצלר, אורי הופרט, דן מלר, צופיה מלר, יעקב כהן, שניאור עינם, דוד ריבלין, יאירה אמיצ, שלומית קדם, עמיר שחם, מאיר בן-דב, פליס פזנר-מלכין, מנחם רגב, גורדון יהודה ליב, הגני עמירה, חני שירה, אברהם גל, הוכשטט בן ציון, אורי הופרט, מיכאל הרסגור, יוסי זיו, פאלק זאב, ג'ריס מרים, שרוין וויין, דניאל פרידמן, שוניא בנדור, הורודי רן, גיל נתיב, אורי בן צבי, יצחקי ידידיה, ברוידא גדעון, ירון לונדון, אליאור רחל, אברהם בורג, ארי אלון, בנימין כהן, ישראל אבירם, יגאל תומרקין,יצחק ארפז, מרכוס הגר, נורית אלטוביה, יוסף גואל, נפתלי רוטנברג, עמוס מוקדי, עינת רמון, מנחם רגב, חגי דגן, ניהוף מארן, יצחק מילין, רינה דותן, עופרה פרידמן, ניר שוחט, עזריה אלון, ביון מס, מני גל, דובי אביגור, אנדי פאור, איריס יניב, אבי פסקאל, גלית אורןמורן, נרדי גרין, אורן יהישלום ועוד


 


את סדר ט"ו בשבט כתבו: עזריה אלון ז"ל, הרב דובי אביגור, הרב מני גל, הרב אנדי פאור