רעות המר | דברי סיכום

מנהיגות משמעותה לקיחת אחריות על הבחירה ועשיית מעשה. היהדות מציעה מגוון רחב של  אפשרויות בחירה.

שאלו את הבעש"ט מדוע נאמר "זמן מתן תורה" ולא זמן קבלת תורה? ענה להם: אדם צריך לקבל על עצמו את התורה, יום יום ושעה שעה. מנהיגות יהודית היא המעשה הבא בעקבות הבחירה. האמונות הן המשפיעות על ההתנהגות שלנו וההתנהגות ביטויה במעשים או במצוות עשה ולא תעשה שלהן אנו נשמעים.
במסכת אבות אנו יכולים למצוא המלצות של רבנים כיצד לנהוג: הלל אומר: " אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו" ו"במקום שאין אנשים השתדל להיות איש", רבי אליעזר אומר: " יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" ,
רבי עקיבא אומר: "הכל צפוי והרשות נתונה" ,  רבי זומא: "איזהו גיבור – הכובש את יצרו" ,  רבי אליעזר הקפר: "הקנאה והתאווה והכבוד  מוציאין את האדם מן העולם" ורבי חנניא בן דוסא אומר: "כל שמעשיו מרֻבין מחכמתו – חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו מרבה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת" וכך הלאה –

מעשרת הדיברות ולאורך כל הדורות יכול יהודי למצוא במקורות התרבותיים שלו ציווי חיים, מצוות עשה ולא תעשה ולהאמין ביכולתו  לבחור את אלה  שיכוונו את התנהגותו, את מעשיו ויהוו חלק מאמונת חייו.
הנגישות למקורות, הבחירה מתוכם, הלימוד, גמילות החסדים, ההודיה , הברכה והייחול היכולים לבוא לידי ביטוי גם בתפילה, אינם חייבים להיות מחוברים לאמונה דתית או לרליגיוזיות. הם כן מחוברים לעולם של עשייה יהודית הומניסטית שבו אחריות אישית מחליפה את המשיח והמעשה בא לפני הלימוד אך לא במקומו.

מנהיגות יהודית מתבטאת גם בצורך לספר את הסיפור היהודי בלי קשר לתודעה דתית. צורך לספר את הסיפור, לחוש אותו ולהיות חלק ממנו נובע מתוך אמונה שיש לי בו  חלק, שהסיפור חשוב ומשמעותי, שהוא מהווה חלק מהזהות והשייכות שלי כאדם ומשפיע על שאיפות, חלומות והבנה של מושגים מופשטים כמו צדק, אהבה, חמלה ומוסר.

רעות המר