יזכור עם ישראל – הרב סיון מס

אלוף בני גנץ, החליט על שינוי הנוסח הקיים של ה"יזכור" בו לא יאמר יותר : " יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו" אלא יאמר " יזכור אלוהים את בניו ובנותיו". החלטה זו הינה פעולה בלתי אחראית מבחינה לאומית ומהווה דוגמה נוספת לכניסה של אלמנטים דתיים לפעילות הצבא.

אסור לנו להשתמט מחובתנו לזכור – זכרון פעיל, על כן יש להכריז ולדרוש בכל הזדמנות:
יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו"כל חוק, מצווה, שיר או סיפור מכונן חשוב וטוב ככל שיהיה צריך אותנו כדי לחיות לפיו ולספר את סיפורו.
המורשת היהודית כוללת היסטוריה של קורבנות שנהרגו בזכות אמונתם שהם שומרים על יהדותם
ומגנים על זו הצפויה להתרחש בעתיד.
חללי צהל וקרבנות הטרור הם חלק משרשרת זו הראויה שנציין את גבורתם ונזכור את זכרם.
בשבילי להיות יהודיה זה לזכור זכרון פעיל את ההיסטוריה שלנו, לחוות את יצירות הספרות וההגות היהודית ואף ליצור בהשראתן ולהנחיל את אהבת התרבות היהודית לעתיד משותף. לחגוג את החגים היהודים ולציין את האירועים הקשים שעברו על עמנו באופן רלוונטי התואם את האמונות והערכים שלנו.

אין אדם שאינו מאמין.
חלקנו מאמינים שאלוהים כתב את התורה, או שספרות התנך נכתבה בהשראתו. שההיסטוריה מכוונת ע"י אלוהים יש המאמינים בחוקי הטבע. יש המאמינים בצדק, ביושרה, בשוויון בריבונות ואחריות אנושית. בהומניזם אנושי אוניברסאלי. יש המאמינים בראויי בצורך לנסח אותו ולהילחם עליו.
לפעמים תפגשו אנשים שמאמינים בכל אלה ולעיתים והמאמינים רק בחלק
אבל אין אדם שאינו מאמין

אני מאמינה שכדי שיהיה לנו –לעם היהודי, הווה ועתיד משותף
עתיד משותף – המשך יהודי הומניסטי במדינת ישראל
אנחנו צריכים לזכור - אנחנו צריכים לפעול

לא להשתמט ולהעביר את חובת הזכרון לאלוהים, לא להשתמט ולהילחם על זכותנו לחיות במדינת ישראל.
הייתכן ויבוא היום ומלשכת הרמטכ"ל תצא הכרזה שלא עלינו להילחם אלה יש לבקש מאלוהים לעשות זאת בשבילנו?

ולכן חובה עלינו להגיד "יזכור עם ישראל"
יהיה זכרם של חללי מלחמו ישראל וקורבנות פעולות האיבה ברוך
"עליהם השלום, ועלינו הזכרון"

הרב סיון מס - דיקן "תמורה – יהדות ישראלית"