רחל אליאור  | ברכה לעמיתי תמורה

לבוגרים שלום ברכה,
 אני משתתפת בשמחתכם בשעה זו שהשלמתם את מחזור הלמודים הראשון הפותח יחסי גומלין חדשים בין מסורת וחירות, בין ידיעה ובחירה בין חופש ויצירה. כל דור יורש מקודמיו וכל דור מוסיף על קודמיו, כל דור מבקר את משא העבר ובורר ומצרף מתוך המכלול את אשר מפעים את רוחו ואת אשר קרוב ללבו, מצד אחד,  ואף דוחה מלפניו את מה שמעורר בו ביקורת, אי-הסכמה  ומחלוקת, מצד שני. בוגרי תמורה העתידים לקחת חלק בהנהגת קהילות בהוראה וברבנות, זכו להכשרה מעמיקה ומגוונת שתסייע בוודאי בהתחדשות חיים קהילתיים ובחידוש הדיאלוג התרבותי בין העבר להווה המתרחש כל העת בחברה הישראלית.  שפר עליכם גורלכם שאתם לוקחים חלק במסלול שכבשו בני זמננו הנשענים על בני דורות קודמים, המצרפים הרחבת דעת ובחירה, חקירה ויצירה, אחריות קהילתית ותקווה לתמורה. כל מכמני התרבות היהודית לדורותיה וביטוייה בני זמננו בתרבות העברית הם נחלתכם, לצד המיטב שתרבות העולם מעמידה לבחירתכם. אני מאחלת לכם שתיקחו עמכם בכל אשר תפנו את רוחב הדעת ואת תחושת האחריות, ואת הרצון להמשיך ללמוד וללמד.  לצד כל אלה אני מקווה שתמצאו בעצמכם את הסבלנות והסובלנות לריבוי דעות ואת האומץ לבקר ולאתגר, לשנות ולהשתנות. עתה כשאתם יוצאים להורות וללמד וליצור מסגרות חדשות שמחברות בין העבר להווה מתוך דעת והזדהות, בחירה וחירות, התבוננו על המסגרות המשפחתיות המגוונות מהן באתם, הוקירו את הגיוון ואת מסורות המוצא השונות התורמות כל אחת על פי דרכה למשזר ההוויה הישראלית המתחדשת, והעמיקו חקר בסיפורי המוצא של הוריכם והורי הוריכם וקהילות מוצאם- צרפו אף אותם להיסטוריה הכתובה רבת הפנים של העם היהודי בעבר ובהווה. צרפו את העבר רב הפנים להווה המצומצם בכתב ובעל פה, בטקסים ובטקסטים, ביצירה ובאמנות, במבע מילולי ובמבע חזותי  וקחו חלק ביצירת עתיד חדש שיכיר במעמקיה של באר העבר ובאין ספור פניה של השפה העברית עתיקת הימים ועשירת הביטוי המתגלגלת מן העבר להווה לאורך אלפי שנים. ברוכים המצטרפים לשרשרת הזיכרון והדעת, הבחירה והיצירה, הלימוד וההוראה שייחדו את העם היהודי מאז ומקדם.  מי ייתן ותרבו ביצירת מחרוזות חדשות של חקירה ויצירה, אחריות קהילתית, שוויון  והוקרה,  חירות ובחירה, בכל מקום אשר תהיו.
בברכה,
רחל אליאור, דצמבר 2006, כסלו תשס"ז